[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

16165

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

: รายละเอียดโปรโมชั่น :

เติมเงินผ่านช่องทาง @Cash ทุกราคาครบ 89 บาทครั้งแรก
เข้าเกม Tales Runner ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น 
รับไอเทมจากรายการด้านล่าง.
 ** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก


[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก  [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก  [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก
[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก  [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น (เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกช่องทาง)
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

ดูรายละเอียดของไอเท็มเทวตำนาน(SSS) “สล็อต” ได้ที่นี่ [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น ผ่านช่องทาง @Cash ทุกราคา
เฉพาะแบบสลิป มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11 ทุกสาขา

โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ขั้นละ 1 ครั้งเท่านั้น **

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก
** ไม่สามารถรับข้ามลำดับได้ ต้องเริ่มจากขั้นที่ 1 ก่อน **
** เมื่อรับลำดับสุดท้ายแล้ว จะไม่สามารถกลับมารับลำดับที่ 1 ใหม่ได้ **[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 00.01 น. – 30 เมษายน 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. – 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 23.59 น.

: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่ ใช้จ่าย Cash ซื้อไอเทมในเกม Tales Runner ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก
**เมื่อใช้ Cash จนครบตามกำหนด จะสามารถรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 14.00 น.

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

ดูรายละเอียดของไอเท็มขนนกเอเฟเรียลแห่งรัก ได้ที่นี่ [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก

 


: เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

April First Refill Promotion

เติมเงินผ่านช่องทาง @Cash ครบ 89 บาท
– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ตามลำดับขั้น (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– เมื่อเติมเงินครบ จะต้องรับของรางวัลตามลำดับขั้นเท่านั้น ไม่สามารถรับข้ามขั้นได้
– เมื่อรับลำดับสุดท้ายแล้ว จะไม่สามารถกลับมารับลำดับที่ 1 ใหม่ได้
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

April Lucky Draw Promotion
– 
เติมเงินเข้าเกม Tales Runner (1 บาท = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น (เข้าร่วมโปรโมชั่นทุกช่องทาง)
– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด

April Step Up Promotion
– เติมเงินเข้าเกม Tales Runner (1 บาท = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น ผ่านช่องทาง @Cash ทุกราคาเฉพาะแบบสลิป มีจำหน่ายแล้วที่ 7-11 ทุกสาขา
– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ตามลำดับขั้น (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– เมื่อเติมเงินครบ จะต้องรับของรางวัลตามลำดับขั้นเท่านั้น ไม่สามารถรับข้ามขั้นได้
– เมื่อรับลำดับสุดท้ายแล้ว จะไม่สามารถกลับมารับลำดับที่ 1 ใหม่ได้
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

April Spending Promotion
– ใช้จ่าย Cash ซื้อไอเทมในเกม Tales Runner (100 Cash = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น
– ใช้ได้ทั้ง Cash ปกติ และ Bonus Cash ที่มีอยู่
– เมื่อใช้จ่ายจน Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– เมื่อใช้ Cash จนครบตามกำหนด จะสามารถรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 14.00 น.
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ :
1. ไอเทมจะอยู่ในกล่องของขวัญเป็นเวลา 14 วันเท่านั้น
2. Item Code ไม่ผูกมัดกับ ID ที่ร่วมโปรโมชั่น สามารถนำไปใช้กับ ID อื่นได้
3. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก


ทีมงาน Tales Runner 
วันที่ 1 เมษายน 2562

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ[Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก [Tales Runner] April Promotion : โปรโมชั่นไอเท็มพิเศษเดือนเมษายน พบกับไอเท็มในตำนาน และปีกสุดน่ารัก