[Tales Runner] ประกาศปิดระบบกิจกรรม TR x AU Friendship ID ชั่วคราว เนื่องจากพบปัญหาเกม TR

1727

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      เนื่องจากกิจกรรม  TR & AU Friendship ID พบปัญหาว่าไม่สามารถเก็บสะสมรอบวิ่งจากเกม Tales Runner ได้ จึงต้องทำการปิดระบบ TR & AU Friendship ID ชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

      ในช่วงที่ปิดระบบกิจกรรมนี้ ผู้เล่นจะไม่สามารถสะสมรอบวิ่งหรือเต้นจากกิจกรรมนี้ชั่วคราว โดยทีมงานแนะนำให้ผู้เล่นเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง หลังจากกิจกรรมเปิดระบบแล้วค่ะ

      ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
แก้ไขล่าสุด 16 กุมภาพันธ์ 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 .