DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ!

1210

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ!

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ!

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

: รายละเอียดกิจกรรมสนามที่ 1 :
วิ่งเข้าเส้นชัยสนาม “สนามที่กำหนดในเงื่อนไขกิจกรรม”
ครบ 15 รอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับของรางวัลตามตารางด้านล่างไปเลย

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทมของรางวัล จำนวน
7 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ท่อ Super Speed
15 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 5
8 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย คนเป่าปี่แห่งฮาเมลัน
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 10
9 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย จิ๊กซอว์ (H)
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 5
10 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ปิเอโร่ไททัน – Speed Tales
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 5
11 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย วิ่งข้ามรั้ว EASY
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ตั๋วขูดลุ้นโชค 2
12 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ไตรกีฬา 1
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 5
13 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ประภาคารที่ถูกลืม
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! กล่องลีกเรฟเวลูชัน 3
14 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ทางเดินในตึก
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 5
15 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย (HC) Super Super Super Speed
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 5
16 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย เจ้าชายกบ
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 10
17 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ดรีมสเตเดียม
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! กล่องลีกเรฟเวลูชัน 3
18 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย อุโมงค์พบกันใหม่ : เวร่าที่เจอกันอีกครั้ง
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ตั๋วขูดลุ้นโชค 2
19 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย ฮังบุและนลบุ 2 – Speed Tale
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 5
20 มีนาคม 2566
เข้าเส้นชัย 1ใจ4คน (Easy)
15 รอบ

DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 10

 

 

: รายละเอียดกิจกรรมสนามที่ 2 :
เข้าร่วมเล่น “สนามที่กำหนดในเงื่อนไขกิจกรรม”
ครบ 30 รอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับของรางวัลตามตารางด้านล่างไปเลย

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทมของรางวัล จำนวน
7 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ท่อ Super Speed
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 3
8 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม คนเป่าปี่แห่งฮาเมลัน
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 5
9 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม จิ๊กซอว์ (H)
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 3
10 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ปิเอโร่ไททัน – Speed Tales
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 3
11 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม วิ่งข้ามรั้ว EASY
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ตั๋วขูดลุ้นโชค 1
12 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ไตรกีฬา 1
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 3
13 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ประภาคารที่ถูกลืม
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! กล่องลีกเรฟเวลูชัน 2
14 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ทางเดินในตึก
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! เหรียญเรฟเวลูชัน 3
15 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม (HC) Super Super Super Speed
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 3
16 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม เจ้าชายกบ
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 5
17 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ดรีมสเตเดียม
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! กล่องลีกเรฟเวลูชัน 2
18 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม อุโมงค์พบกันใหม่ : เวร่าที่เจอกันอีกครั้ง
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ตั๋วขูดลุ้นโชค 1
19 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม ฮังบุและนลบุ 2 – Speed Tale
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! คูปองสุ่มจับเรฟเวลูชัน II 3
20 มีนาคม 2566
เข้าร่วมสนาม 1ใจ4คน (Easy)
30 รอบ
DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! ไส้เดือนเรฟเวลูชัน 5

 

 

: วิธีการรับของรางวัล :
สามารถรับรางวัลได้ที่ ‘Talesbook > ภารกิจ > Piero’ ทันทีเมื่อผ่านเงื่อนไข

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 7 มีนาคม 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะDAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ! DAILY FESTIVAL#2 วิ่งเข้าเส้นชัย รับรางวัลเพียบ!