Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!!

1638

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!!

Kingdom of Joy & Rolling Operation

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. (หรือหลังเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรมสนามที่ 1 :
เข้าร่วมเล่นสนาม “กลุ่มนักสำรวจอาณาจักรแห่งความสุข” ในแชแนลกิจกรรมพิเศษ
ครบ 10 รอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับของรางวัลตามตารางด้านล่างไปเลย

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทมของรางวัล จำนวน
5 – 11 เมษายน 2565
09.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
กลุ่มนักสำรวจอาณาจักรแห่งความสุข
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล็อค
กล่องที่มีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมพิเศษ
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
5
12 – 18 เมษายน 2565
00.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
กลุ่มนักสำรวจอาณาจักรแห่งความสุข
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กุญแจหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถเปิดใช้งานกล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล๊อคได้
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
5
19 – 25 เมษายน 2565
09.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
กลุ่มนักสำรวจอาณาจักรแห่งความสุข
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล็อค
กล่องที่มีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมพิเศษ
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
26 เมษายน -2 พฤษภาคม 2565
00.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
กลุ่มนักสำรวจอาณาจักรแห่งความสุข
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กุญแจหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถเปิดใช้งานกล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล๊อคได้
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ

 

: รายละเอียดกิจกรรมสนามที่ 2 :
เข้าร่วมเล่นสนาม “ยุทธการตีลังกา” ในแชแนลกิจกรรมพิเศษ
ครบ 10 รอบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
รับของรางวัลตามตารางด้านล่างไปเลย

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทมของรางวัล จำนวน
5 – 11 เมษายน 2565
09.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
ยุทธการตีลังกา
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กุญแจหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถเปิดใช้งานกล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล๊อคได้
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
5
12 – 18 เมษายน 2565
00.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
ยุทธการตีลังกา
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล็อค
กล่องที่มีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมพิเศษ
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
5
19 – 25 เมษายน 2565
09.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
ยุทธการตีลังกา
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กุญแจหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถเปิดใช้งานกล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล๊อคได้
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ
26 เมษายน -2 พฤษภาคม 2565
00.00 – 23.59 น.
วิ่งสนาม
ยุทธการตีลังกา
เข้าร่วมเล่นครบ 10 รอบ

Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! กล่องหมู่เกาะแห่งความรู้สึกที่ถูกล็อค
กล่องที่มีโอกาสสุ่มได้รับไอเทมพิเศษ
2
Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! เหรียญหมู่เกาะแห่งความรู้สึก
สามารถนำไว้ใช้กับเครื่องหมุนไข่หมู่เกาะแห่งความรู้สึกและแลกไอเทมอื่น ๆ

 

: วิธีการรับของรางวัล :
สามารถรับรางวัลได้ที่ ‘Talesbook > ภารกิจ > Piero’ ทันทีเมื่อผ่านเงื่อนไข

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 5 เมษายน 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะKingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!! Kingdom of Joy & Rolling Operation ลุย 2 สนามใหม่สุดมันส์ รับรางวัลเพียบ!!