Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ – 20 มี.ค. 66

1360

Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66

Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย!

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 23.59 น.

: รายละเอียดกิจกรรม :
ผู้เล่นที่ติดอันดับใน League เรฟเวลูชั่น
รับของรางวัลตามตารางด้านล่างไปเลย

อันดับ รายการไอเทมของรางวัล จำนวน
Beginner
Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกไอเทมระดับ 4 1
Classic Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกไอเทมระดับ 3 1
Master Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกสัตว์เลี้ยงระดับ 2 1
Legend Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกไอเทมระดับ 2 1
Mythology
Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกสัตว์เลี้ยงระดับ 1 1
Utimate Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกไอเทมระดับ 1 1
Infinity
Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  ตั๋วเลือกไอเทมระดับพิเศษ 1

 

*ตัวอย่างการได้รับราวัล
เช่น ถ้าผู้เล่นอยู่ อันดับ Legend ผู้เล่นก็จะได้ของรางวัลของ อันดับ ตั้งแต่ beginner – legend
หากอยู่ อันดับ Infinity ก็จะได้รับของรางวัลไปทั้งหมด โดยการนับอันดับจะอิงจากอันดับล่าสุดหลังจบกิจกรรม

: วิธีการรับของรางวัล :
ทีมงานจะส่งมอบของรางวัลให้หลังจากจบกิจกรรมค่ะ (หลังปิดปรับปรุง Server) 21 มี.ค. 66


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 7 มีนาคม 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะReach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66  Reach to the Infinity ผู้เล่นที่ติดอันดับ รับรางวัลไปเลย วันนี้ - 20 มี.ค. 66