Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

1619

Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

Welcome for Newbie

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 08.59 น.(หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

STEP 1 : ไอดีใหม่ที่เข้าเกม TR ในช่วงระยะเวลากิจกรรมครบวันที่กำหนดจะได้รับไอเทม

: วิธีการรับของรางวัล :
เมื่อทำครบเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลทาง “ของขวัญ” ทันที

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทม จำนวน
Login เข้าเกมวันที่ 1
ต้องเข้าเกมต่อเนื่อง
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! เซตเทพเจ้าเต่าดำA ระยะเวลา 30 วัน (ซ่อมแซม)
เซตที่ให้ความรู้สึกถึงพลังแห่งความซื่อสัตย์ของเต่าดำ
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ผมคิงส์ไนท์ 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ชุดคิงส์ไนท์ 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! บูทคิงส์ไนท์ 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ถุงมือคิงส์ไนท์ 30 วัน
ไอเทมผมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! เหรียญคิงส์ไนท์ 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! แพ็คเกจดาร์คเมอร์เซเดส
เซตที่แฝงพลังแห่งความมืดแห่งอานูบิส
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! แหวนโกลเด้นเคออส 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! บูสเตอร์โกลเด้นเคออส 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! หน้ากากโกลเด้นเคออส 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ผ้าพันคอโกลเด้นเคออส 30 วัน
ไอเทมมีระยะเวลาจำกัด ไม่สามารถทำถาวรได้
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ตั๋วแลกตัวละครพรีเมี่ยม
ไอเทมที่สามารถใช้แลกตัวละครเทลส์ได้
1

 


.
Step 2
: ไอดีใหม่ที่เก็บเลเวลถึงระดับที่กำหนด ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทมพิเศษ !!!

เงื่อนไขที่กำหนด รายการไอเทม จำนวน
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 29
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ข้อมูลระดับ 1 ที่เสียหาย 1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! กล่องอัญมณีรวมพิเศษ 10
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! น้ำยา EXP 300% 3
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! น้ำยา TR 300% 3
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 36
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ไส้เดือนจักรพรรดิ
เหยื่อตกปลาในตำนาน เมื่อใช้ตกจะได้รับไอเทมมากมาย
30
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! กล่องอิคลิปส์ 5
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! กล่องเพชร
เมื่อเปิดใช้มีโอกาสได้รับไอเทมซ่อมแซมระดับ A~S
5
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 43
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! กุญแจอิคลิปส์
3
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! คูปองย้อมสี
คูปองที่ใช้ย้อมสีไอเทมในมาอูซาลอน
3
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ไส้เดือนแสงดาว
ไส้เดือนของที่ช่วยให้ตกไอเทมได้มากมาย
20
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 50
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! หินวิญญาณราชาผู้เป็นธรรม
ไอเทมที่สามารถนำไปแลกไอเทมเซ็ทราชาผู้เป็นธรรม
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! เซตเทพเจ้าเต่าดำS ระยะเวลา 30 วัน (ซ่อมแซม)
เซตที่ให้ความรู้สึกถึงพลังแห่งความซื่อสัตย์ของเต่าดำ
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ตั๋วแลกตัวละครพรีเมี่ยม
ไอเทมที่สามารถใช้แลกตัวละครเทลส์ได้
1
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 57
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! หินวิญญาณราชาแห่งเพลิง
ไอเทมที่สามารถนำไปแลกไอเทมเซ็ทราชาแห่งเพลิง
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ดาบของจักรพรรดิสามพระองค์
เมื่อกดใช้จะได้รับดาบราชา
** มีโอกาสได้รับไอเทมตำนาน สามดาบ
1
ผู้เล่นใหม่มีระดับ Level ถึง
LEVEL 64
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ปีกเบิร์นนิ่งดราก้อน 30 วัน
ปีกสำหรับตัวละครที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
1
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! ไส้เดือนแห่งความมืด
เหยื่อที่ราชินีแสนสวยชอบใช้ เมื่อใช้ตกจะได้รับไอเทมมากมาย
10
Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! กล่องคุณธรรม 7 ประการ – เมตตา
กล่องที่จะทำให้ได้รับ ไอเทมSSS คาริทัส (แบบสุ่ม)

 

: วิธีการรับของรางวัล :
ทีมงานจะส่งมอบของรางวัลให้ภายใน 14 วัน หลังจากจบกิจกรรมค่ะ (หลังปิดปรับปรุง Server)

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะWelcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ ได้ตัวละคร Free พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!