Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

3457

Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

Welcome for Newbie

: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. (หรือหลังเปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

: รายละเอียดกิจกรรม :

STEP 1 : ไอดีใหม่ที่เข้าเกม TR ในช่วงระยะเวลากิจกรรมครบวันที่กำหนดจะได้รับไอเทม

Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

: วิธีการรับของรางวัล :
เมื่อทำครบเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัลทาง “ของขวัญ” ทันที

 


.
Step 2
: ไอดีใหม่ที่เก็บเลเวลถึงระดับที่กำหนด ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะได้รับไอเทมพิเศษ !!!

Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!

: วิธีการรับของรางวัล :
ทีมงานจะส่งมอบของรางวัล ให้ภายใน
ช่วงปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์ของวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ค่ะ

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 1 ธันวาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะWelcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!! Welcome for Newbie สมัครใหม่ได้ตัวละครฟรี พร้อมชุดแฟชั่นในตำนาน!!!