ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 – 18:00 น.

869

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 - 18:00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00 – 18:00 น. หากเสร็จก่อนเวลาจะประกาศให้ทราบทางหน้าแฟนเพจ

รายละเอียด

  • สินสุดการจำหน่าย กุญแจหมออีกาดำ

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า