ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.

445

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 17 มกราคม 2566

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 15.00 น.

รายละเอียด

  • ยุติกิจกรรมปีใหม่
  • ยุติการจำหน่าย “แพ็คเกจลิเบสตรัม” ในร้านค้า
  • ยุติการดรอป “กล่องลิเบสตรัมถูกล็อค” ในสนาม

 

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 16 มกราคม 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า