ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 – 18:00 น.

970

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 08:00 – 18:00 น.

รายละเอียด

  • สินสุดกิจกรรม ดวงวิญญาณสัตว์เลี้ยง
  • ยุติการดรอป กล่องหมออีกาดำที่ถูกล็อค ในสนามกิจกรรม
  • ยุติการขาย แพ็คเกจหมออีกาดำ ในร้านค้า
  • สินสุดกิจกรรมเทวตำนาน คุณธรรม 7 ประการ – อ่อนน้อม

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 28 เมษายน 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า