ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

1443

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 5 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 5 เมษายน 2565

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยจะสิ้นสุดระยะเวลากิจกรรมดังนี้

 

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 1 เมษายน 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า