ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

205

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 15.00 น.

  • ยุติการขายในร้านค้า : สมบัติดินแดนนิทาน , 30DAYS แพ็คเกจอิคลิปส์
  • สิ้นสุดกิจกรรมฮาโลวีน
    1) ไม่สามารถใช้กระดานสุ่มจับ / เครื่องหมุนไข่ฮาโลวีนได้ และลบ NPC มากิในสวนสาธารณะ
    2) ยุติการขายถุงเหรียญวิญญาณ

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า