ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.

349

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 15.00 น.

ประกาศปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งวันและเวลาในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัพเดทประจำสัปดาห์
ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 – 15.00 น.

  • สิ้นสุดกิจกรรมก้าวกระโดด
  • สิ้นสุดกิจกรรมฮัลโลวีน
  • ยุติการดรอป “กล่องเบฮีมอธที่ถูกล็อค” ในสนาม
  • ยุติการขายในร้านค้า : แพ็คเกจฟลอเรีย 3 ชนิด / แพ็คเกจเลิฟซัม 3 ชนิด
  • สิ้นสุดการขาย แพ็คเกจรอยัลสตาร์ท

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า