Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

786

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดหัวข้อในการ Update

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 1. กิจกรรมฮอไรซัน ครั้งที่ 1

– ระยะเวลากิจกรรม 20 ธ.ค. 2565 – 21 ก.พ. 2566
– เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ
– มีโอกาสดรอปไอเทม กล่องลิเบสตรัมถูกล็อค ในช่วงเวลากิจกรรมPatch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

– เพิ่มกระดานสุ่มจับ(ฮูมง)แชนแนลฮอไรซัน I (ใช้เหรียญฮอไรซัน 15 เหรียญในการสุ่ม)Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

– เพิ่มกระดานสุ่มจับ(ส่วนตัว)ฮอไรซัน (ใช้เหรียญฮอไรซัน 50 เหรียญในการสุ่ม)Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

 1. เพิ่มแชนแนลกิจกรรมฮอไรซัน

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 • เพิ่มสนามกิจกรรม
  – เกาะอุ้งเท้าหมี
  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565
  – สุ่มสนามยอดนิยม
  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

 1. กิจกรรมหินแห่งคำอธิษฐาน

– ระยะเวลากิจกรรม 20 ธ.ค. 2565 – 21 ก.พ. 2566
– สามารถหาหินแห่งคำอธิษฐานได้จากการเล่นในแชนแนลกิจกรรมฮอไรซัน
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

 1. กิจกรรมคริสมาสต์

– ระยะเวลากิจกรรม 20 ธ.ค. 2565 – 4 ม.ค. 2566
– เพิ่มเควสที่ NPC ในสวนสาธารนะ
– เพิ่มกิจกรรม ของขวัญของรูดอร์ฟ
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

1.โรโลอา
ราคา 9,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

2.ห่อเหรียญฮอไรซัน 1/3/5/10 ชิ้น
ราคา 6,200/14,500/24,000/45,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

3.กล่องฮอไรซัน 1/3/5/10 ชิ้น
ราคา 2,500/6,200/9,400/15,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

4.แพ็คเกจฮอไรซันหลัก
ราคา 21,500 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

5.แพ็คเกจฮอไรซันธรรมดา
ราคา 42,500 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

6.แพ็คเกจฮอไรซันพรีเมียม
ราคา 85,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

7.แพ็คเกจฮอไรซัน 30DAYS
ราคา 32,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

8.กล่องชุดฤดูหนาว 1/3/5/10 ชิ้น
ราคา 2,500/6,900/10,000/20,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

9.แพ็คเกจคำอธิษฐานรูดอล์ฟ
ราคา 36,500 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

10.แพ็คเกจคำอธิษฐานรูดอล์ฟเสื่อมโทรม
ราคา 70,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

11.กล่องลิเบสตรัม 1/3/5 ชิ้น
ราคา 3,500/8,500/12,000 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

12.กุญแจลิเบสตรัม 1/3/5 ชิ้น
ราคา 1,900/4,200/5,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

13.แพ็คเกจลิเบสตรัม
ราคา 40,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565

 

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 20 ธันวาคม 2565