Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

746

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดหัวข้อในการ Update

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  1.กิจกรรมฮอไรซัน ครั้งที่ 4

– เพิ่มกระดานสุ่มจับ(ฮูมง)แชนแนลฮอไรซัน IV (ใช้เหรียญฮอไรซัน 15 เหรียญในการสุ่ม)
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

2. อัปเดทกิจกรรมหินแห่งคำอธิษฐาน

– สามารถหาหินแห่งคำอธิษฐานได้จากการเล่นในแชนแนลกิจกรรมฮอไรซัน
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

3. กิจกรรมตามหาใบโคลเวอร์สี่แฉก

– ระยะเวลากิจกรรม 7 ก.พ. – 21 ก.พ. 2566 เวลา 18:20 น. – 00:00 น.
– ช่วงเวลากิจกรรมจะถูกแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ นาทีที่ 20 และ 50 ของทุกชั่วโมง เช่น 18:20 น. – 18:30 น. และ 18:50 น. – 19:00 น.
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

4. อัปเดทกระดานสุ่มจับส่วนตัว

– เพิ่มกระดานสุ่มจับผู้เฝ้าความมืด (ใช้ 2700 Cash ในการสุ่ม)
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 17 มกราคม 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะPatch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566