Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

1351

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดหัวข้อในการ Update

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

1.กิจกรรมบริษัทยมทูตครั้งที่ 2

– เพิ่ม NPC เควสในส่วนสาธารณะ
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

– เพิ่มเครื่องหมุนไข่บริษัทยมทูตครั้งที่ 2 (ใช้เหรียญบริษัทยมทูต 15 ชิ้นในการสุ่ม)
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

2. แชนแนลกิจกรรม บริษัทยมทูต

– เพิ่มสนามกิจกรรมใหม่ 2 สนาม จงกำจัดยมทูต และ โรงฉายภาพอดีต
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

– ปรับปรุงหน้าที่รายสัปดาห์
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

– เพิ่ม ร้านขายของชำ
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

3. กิจกรรม ดวงวิญญาณสัตว์เลี้ยง

ระยะเวลากิจกรรม 19 เมษายน 2566 – 3 พฤษภาคม 2566
– สามารถหา เศษความทรงจำเลือนลาง ได้จากการเล่นในแชนแนลกิจกรรม บริษัทยมทูต
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

4. กิจกรรม เทวตำนาน คุณธรรม 7 ประการ – อ่อนน้อม

ระยะเวลากิจกรรม 19 เมษายน 2566 – 3 พฤษภาคม 2566
– เพิ่มกระดานสุ่มจับส่วนตัว คุณธรรม 7 ประการ – อ่อนน้อม (ใช้คูปองสุ่มจับอ่อนน้อม 1 ชิ้นในการสุ่ม)
– สามารถหา คูปองสุ่มจับอ่อนน้อม ได้จากภารกิจประจำวันในเทลส์บุค
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

1.แพ็คเกจตัวละครดามยอน ราคา 21,900 Cash
*ระยะเวลาจำหน่าย 19 เมษายน 2566 – 13 มิถุนายน 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

2.แพ็คเกจดามยอนแบคฮวาซอน ราคา 47,900 Cash
*ระยะเวลาจำหน่าย 19 เมษายน 2566 – 13 มิถุนายน 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

3.แพ็คเกจดามยอน JS พิเศษ ราคา 77,900 Cash
*ระยะเวลาจำหน่าย 19 เมษายน 2566 – 13 มิถุนายน 2566

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

4.แพ็คเกจดามยอน แกรนด์บลู ราคา 39,900 Cash

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

5.ไส้เดือนไร้วิญญาณ 20 ชิ้น ราคา 20,900 Cash
*จำกัดการซื้อ 3 ครั้งต่อเดือน

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

6.คูปองสุ่มจับอ่อนน้อม ราคา 2,000 Cash
*จำกัดการซื้อ 5 ครั้งต่อวัน

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566

7.เน็กซ์เวิลด์ พลัสพาส ครั้งที่ 2 ราคา 6,500 Cash

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 19 เมษายน 2566
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะPatch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566  Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 19 เมษายน 2566