โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

2849

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 5 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!  โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!  โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! .: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner ผ่าน ทุกช่องทาง ครบ 1,000 บาทครั้งแรก
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้ **
** 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น **
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!! **

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

 โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 5 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

: ช่องทางการเติมเงิน :

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! .: รายละเอียดโปรโมชั่น :
สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นผ่านช่องทาง ช่องทางที่กำหนด
โดย 1 บาท = 1 Point สามารถนำ Point มาใช้แลกรับไอเทมตามรายการด้านล่างนี้ได้

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

 

พิเศษ!! สำหรับผู้ที่เติมเงินผ่านช่องทางนี้รับเพิ่มไปเลย

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลารับ Item Code : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 5 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาใช้ Item Code : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 เวลา 00.01 น. – 13 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.

: เฉพาะช่องทางการเติมเงินนี้เท่านั้น :

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!   โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

 ** เมื่อรับไอเทมแล้ว Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้
** ไอเทมแต่ละรายการสามารถรับได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
** Item Code มีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย!!

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

ดูรายละเอียดของไอเท็มเทวตำนาน(SSS) ไพรด์ ได้ที่นี่ โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

 

 


: เงื่อนไขโปรโมชั่น : 

First Refill Promotion
– เติมเงินเข้าเกม Tales Runner (1 บาท = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น ผ่านทุกช่องทาง ครบ 1,000 บาทครั้งแรก
– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
– ไอเทมโค้ดใช้ได้กับ ID ที่เติมเงินเท่านั้น

Top Up Promotion 1 (เติมเงินครบ 200 บาท)
– เติมเงินเข้าเกม Tales Runner (1 บาท = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น ผ่านช่องทาง ช่องทางที่กำหนด ทุกราคา ได้แก่

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด

Top Up Promotion 2 (เติมเงินครบตามที่กำหนด)
– เติมเงินเข้าเกม Tales Runner (1 บาท = 1 Point) ครบตามจำนวน Point ที่กำหนด ภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น ผ่านช่องทาง ช่องทางที่กำหนด ทุกราคา ได้แก่

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!
โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!

– เป็นโปรโมชั่นเติมเงินเพื่อสะสม Point ไม่จำเป็นต้องเติมเงินครบตามจำนวนที่กำหนดในครั้งเดียว เมื่อ Point สะสมครบตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น จะสามารถนำ Point ไปแลกของรางวัลได้ (Point ที่มีอยู่จะลดลงตามอัตราที่แจ้งไว้)
– 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ :
1. ไอเทมจะอยู่ในกล่องของขวัญเป็นเวลา 14 วันเท่านั้น
2. Item Code ไม่ผูกมัดกับ ID ที่ร่วมโปรโมชั่น สามารถนำไปใช้กับ ID อื่นได้
3. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!


ทีมงาน Tales Runner 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะโปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!! โปรโมชั่นส่งท้ายเดือนพฤศจิกายน!!