[Tales Runner] Road to Tales Runner Thailand Championship 2017

357
พร้อมหรือยัง!! กับการแข่งขัน “Road To Tales Runner Thailand Championship 2017”
เป็นการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อค้นหาตัวแทนไปแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017
ที่จะจัดขึ้นใน
งาน Playpark Fan Fest 2017 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
เพื่อตัดสินยอดทีมที่แกร่งที่สุดในประเทศไทย

ประเภทการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 – ประเภททีม

 – ประเภทเดี่ยว

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าแข่งขันกิจกรรม “Road To Tales Runner Thailand Championship 2017” สามารถดูรายละเอียดของ การส่งเอกสารใบสมัคร, รายละเอียดการลงทะเบียน, รายละเอียดการแข่งขัน ของแต่ละประเภทการแข่งขันได้โดยกดที่ Banner ด่านล่างค่ะ

          

ผู้ที่เข้าแข่งขัน  “Road To Tales Runner Thailand Championship 2017” และชนะตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะได้รับสิทธิ์ในการไปเข้าร่วมการแข่งขัน  “Tales Runner Thailand Championship 2017” ที่งาน Playpark Fan Fest 2017 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

 ** 1 ไอดีสามารถลงทะเบียนการแข่งขันได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น หากมีการลงทะเบียนซ้ำ ทีมงานขอตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ประเภททีม
• รางวัลชนะเลิศ
   – เงินสดจำนวน  55,000 บาท
   – 500,000 Cash point / คน
   – ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 ถ้วย
   – เสื้อแจ็กเกต 4 ตัว
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Crown’
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Booster’
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
   – เงินสดจำนวน  30,000 บาท
   – 300,000 Cash point / คน
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม
   – 200,000 Cash point / คน
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลอันดับที่ 5 ถึง 8
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
รางวัลการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ประเภทเดี่ยว
• รางวัลชนะเลิศ
   – เงินสดจำนวน  10,000 บาท
   – 500,000 Cash point
   – ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 ถ้วย
   – เสื้อแจ็กเกต 1 ตัว
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Crown’
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Booster’
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
   – เงินสดจำนวน  5,000 บาท
   – 300,000 Cash point
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม
   – 200,000 Cash point
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลอันดับที่ 5 ถึง 16

   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือหัวหน้าทีมที่เข้าแข่งขัน ให้เตรียมเอกสารต่อนี้ไปนี้เพื่อรับมอบเงินรางวัล หากไม่เตรียมมาให้ครบถ้วนจะถือว่าสละสิทธิ์
• สำเนา Book Bank
• สำเนา บัตรประชาชนของหัวหน้าทีม
** การมอบรางวัลจะยึดถือข้อมูลไอดี และชื่อตัวละครที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น หากข้อมูลผิดพลาดทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ชื่อผู้ได้รับรางวัล
แผนที่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 8 มิถุนายน 2560
***ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ