[Tales Runner] Surprise Gift Event ยกกำลัง 2 ออนไลน์สุ่มแจกของขวัญพิเศษ!

4209
: ระยะเวลากิจกรรม :
เริ่มต้น : วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 16 เมษายน 2561 เวลา 21.00 น.
 .
: รายละเอียดกิจกรรม :
ออนไลน์ในเกม ช่วงระยะเวลา 14.00 น. – 21.00 น. ของทุกวัน
จะสุ่มมอบไอเทมแบบสุ่มส่งเข้า Gift Box 2 ครั้งต่อวัน ในเวลาที่แตกต่างกัน
ให้กับผู้เล่นที่ออนไลน์อยู่ในเวลานั้นพอดี  โดยรายการไอเทมมีดังต่อไปนี้
 .

.
เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 2 ครั้งต่อวันเท่านั้น
3. ของรางวัลจะส่งให้ทาง Gift Box เมื่อผ่านเงื่อนไขตามที่กำหนด โดยไอเทมจะอยู่ในกล่อง 24 ชั่วโมงเท่านั้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 20 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ