กิจกรรมสะสมทรงผมชาร์ล

236
ระยะเวลากิจกรรม:
เริ่มต้น : วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม:
เพียงสะสมทรงผมของชาร์ลครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ รับไอเทมของรางวัลไปเลยฟรีๆ
วิธีการได้รับ “กล่องผมของชาร์ล”
1. ซื้อได้จาก Cash Shop
2. ในช่วงระยะเวลากิจกรรมจะมีโอกาสได้รับ “กล่องผมของชาร์ล” หลังเล่นจบในด่านต่างๆ
*ยกเว้นด่าน Quiz และ Anubis
รายชื่อทรงผมในการเข้าร่วมกิจกรรม
*ทรงผมเหล่านี้สามารถหาได้จาก “กล่องผมของชาร์ล”
*ทรงผมแบบเดียวกัน แต่ระยะเวลาไม่เหมือนกัน (ถาวรและไม่ถาวร) จะนับเป็น 2 ทรง
ของรางวัลจากกิจกรรม
เมื่อสะสมทรงผมของชาร์ล ครบ 4 แบบ จะได้รับ
เมื่อสะสมทรงผมของชาร์ล ครบ 8 แบบ จะได้รับ

สัตว์เลี้ยง: ช่างตัดผมชาร์ล

เพิ่มสถานะ:
– ความเร็ว +3
– อัตราเร่ง +1
– โบนัส EXP +150%
– โบนัส TR +100%
– เวลาใช้ยาวิ่งไวไม่รู้ตัว +30%
– เพิ่มเวลาสายลมผู้พิทักษ์ +30%
– เพิ่มความนานของเมล่อนแดงแจ๋ +30%
– ป้องกันการโจมตีไอเทมถังหรรษา +30%
– ลดเวลาในการโดนเมล่อนดำปี๋ +30%
*รางวัลจะถูกส่งเข้ากล่องของขวัญโดยอัตโนมัติในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์
*1 ไอดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1ครั้ง เท่านั้น
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.33 น.