ประกาศ : ปิดปรับปรุงระบบ CASH SHOP ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น.

156

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

   ทางทีมงาน Tales Runner จะทำการปิดปรับปรุงระบบ CASH SHOP ตั้งแต่เวลา 13.00 – 14.00 น. ส่งผลให้ผู้เล่นไม่สามารถซื้อไอเทมที่ใช้ CASH ได้ ขอให้ผู้เล่นหลีกเลี่ยงการซื้อไอเทมด้วย CASH ทุกชนิดในช่วงเวลาดังกล่าวค่ะ

   ทีมงาน Tales Runner ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 12.40 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า