[Tales Runner] ประกาศรายชื่อผู้ได้ไปแข่ง Tales Runner Thailand Championship 2017 ที่งาน PPFF8!!

264
เสร็จสิ้นกันไปแล้วกับการแข่งขัน Road To Tales Runner Thailand Championship 2017
และเราก็ได้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้ไปแข่งกันอีกครั้งในงาน
 Playpark Fan Fest 2017 วันที่ 30 กรกฎาคม 2560
ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

เพื่อตัดสินยอดทีมที่แกร่งที่สุดในประเทศไทย  มีใครกันบ้างในแต่ละประเภทไปดูรายชื่อกันเลย!
          

รางวัลการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ประเภททีม
• รางวัลชนะเลิศ
   – เงินสดจำนวน  55,000 บาท
   – 500,000 Cash point / คน
   – ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 ถ้วย
   – เสื้อแจ็กเกต 4 ตัว
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Crown’
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Booster’
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
   – เงินสดจำนวน  30,000 บาท
   – 300,000 Cash point / คน
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม
   – 200,000 Cash point / คน
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลอันดับที่ 5 ถึง 8
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
รางวัลการแข่งขัน Tales Runner Thailand Championship 2017 ประเภทเดี่ยว
• รางวัลชนะเลิศ
   – เงินสดจำนวน  10,000 บาท
   – 500,000 Cash point
   – ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 1 ถ้วย
   – เสื้อแจ็กเกต 1 ตัว
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Crown’
   – ไอเทมพิเศษ ‘Exclusive Booster’
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
   – เงินสดจำนวน  5,000 บาท
   – 300,000 Cash point
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและสาม
   – 200,000 Cash point
   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’
• รางวัลอันดับที่ 5 ถึง 16

   – ไอเทมพิเศษ ‘TRTC 2017 T-Shirt’

สำหรับผู้ที่ได้รับเงินรางวัล ให้ผู้เข้าแข่งขัน หรือหัวหน้าทีมที่เข้าแข่งขัน ให้เตรียมเอกสารต่อนี้ไปนี้เพื่อรับมอบเงินรางวัล หากไม่เตรียมมาให้ครบถ้วนจะถือว่าสละสิทธิ์
• สำเนา Book Bank
• สำเนา บัตรประชาชนของหัวหน้าทีม
เมื่อจบการแข่งขันให้ผู้ที่ได้รับรางวัลมายื่นสำเนากับทางเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันเพื่อขอรับรางวัล หลังจากทีมงานได้รับเอกสารแล้วจะติดต่อกลับไปอีกครั้ง** การมอบรางวัลจะยึดถือข้อมูลไอดี และชื่อตัวละครที่ใช้ในการลงทะเบียนเท่านั้น หากข้อมูลผิดพลาดทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ชื่อผู้ได้รับรางวัล
แผนที่ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
***ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ