ปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

167
ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ
   ทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า เนื่องจากขณะนี้พบปัญหาบางประการ ทางทีมงานขอทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 14.00 น. เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะ ทั้งนี้หากทีมงานแก้ไขเสร็จก่อนกำหนด จะทำการเปิดให้บริการทันทีค่ะ
   ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
แก้ไขล่าสุด วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.20 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า