ประกาศ แจ้งวันเวลา การใช้ ITEM CODE จาก TOT

163
ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ
   ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Item Code ที่ผู้เล่นได้รับจาก TOT จะสามารถใช้งานได้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปค่ะ
   ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
แก้ไขล่าสุด วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.35 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า