[Tales Runner] Patch Update ประจำสัปดาห์ 29/11/59

144
ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

         ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 จนถึงเวลา 16.00 น. ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดหัวข้อในการ Update

     – ปรับ UI หน้าโหมดบอส Unity และเพิ่มของรางวัลใหม่

     – อัปเดตร้านค้าแลกเปลี่ยน ดันเจี้ยนบอส

     – ปรับเควส Newbie ใหม่และ รีเซ็ทเควส Newbie ของผู้เล่นทุกคน สำหรับผู้เล่นคนใดที่ทำเควสเสร็จไปแล้วสามารถรับเควสใหม่ได้อีกครั้ง


     – เพิ่มระบบหาคู่ Personal Connection

     – เปลี่ยน UI ตู้สุ่มจับประจำเดือนใหม่ และ นำตู้แคปซูลประจำเดือนในสวนสาธารณะออกจากเกม

แนะนำระบบตู้สุ่มจับประจำเดือนแบบใหม่ >> คลิกที่นี่ <<

     – อัพเดทชุดประจำเดือนใหม่: เซ็ทฮาร์เฟีย S & A

รายละเอียดชุดเซ็ทฮาร์เฟีย S & A >> คลิกที่นี่ <<


     – เพิ่มไอเทมใหม่ : กุญแจผู้พิทักษ์
       
ราคา : 1 ชิ้น 1,300 Cash / 3 ชิ้น 3,400 Cash / 5 ชิ้น 5,400 Cash
        กุญแจผู้พิทักษ์ที่สามารถเปิดกล่องผนึกผู้พิทักษ์ได้
        (กล่องผู้พิทักษ์สามารถหาได้จากสนาม Unity – ดันเจี้ยนบอส)

     – สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย : เหรียญทองหิมะ

     – สิ้นสุดระยะเวลาจำหน่าย : กล่องพร็อพฮัลโลวีนพิเศษ


– นำตู้สุ่มไข่จากกิจกรรม เจ้าหญิงหิมะ ออกจากเกม
– สิ้นสุดกิจกรรมเจ้าหญิงหิมะ
– สิ้นสุดกิจกรรมฮัลโลวีน
– สิ้นสุดกิจกรรมดราก้อนฮาร์ท
– นำหมวด Quiz ออกจากเกม

   ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.39 น.

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ