กิจกรรมสะสมไอเทมเทพโพไซดอน

290
ระยะเวลากิจกรรม:
เริ่มต้น : วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. (หรือหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
สิ้นสุด : วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. (หรือก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)
รายละเอียดกิจกรรม:
สะสมชุดเซตเทพโพไซดอนให้ครบเซต ตามรายการด้านล่าง

ตัวอย่างชุดเซตโพเซดอนเมื่อใส่ครบเซต

วิธีการได้รับชุดเซตเทพโพไซดอน

สามารถสุ่มรับชุดเซตเทพโพไซดอนโดยการสุ่มจากตู้สุ่มไข่โพไซดอน กลางสวนสาธารณะ โดยใช้ 2,000 Cash ต่อการสุ่ม 1 ครั้ง

ของรางวัลจากกิจกรรม

เครื่องประดับ : สร้อยคอเทพโพไซดอน (ถาวร)
คุณสมบัติ : อัตราเร่ง +1 / EXP +20%

ไอเทมฟาร์ม : รูปปั้นทองคำเทพโพไซดอน

ตัวอย่างรูปปั้นทองคำเทพโพไซดอน

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. รางวัลทั้งหมดจะถูกส่งมอบเข้าสู่กล่องของขวัญภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2559
4. รางวัลทั้งหมดจะอยู่ในกล่องของขวัญเป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันส่งมอบ

ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.38 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า