[Tales Runner] เปิดรับสมัครตัวแทนจาก 10 โรงเรียน ร่วมการแข่งขัน Running to school League

164
เปิดรับสมัครตัวแทนจาก 10 โรงเรียน เพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียนมัธยม
เข้าแข่งขัน Running to school League
การแข่งขัน School League รอบคัดเลือกออนไลน์ การแข่งขันระดับโรงเรียนมัธยมจากการคัดเลือก
จาก 10 โรงเรียนมัธยม ที่มียอดวิ่งรวมสูงสุด เพื่อจัดการแข่งขันชิงชัย หาแชมป์ที่ชนะอันดับ 1 ในการแข่งขันครั้งนี้
ได้เวลารวมตัวฟอร์มทีมเพื่อเป็นตัวแทนกันได้แล้ววันนิ้
มีเพียงโรงเรียนแชมป์เท่านั้น ที่เราจะเข้าไปจัดการแข่งขันถึงโรงเรียน
เพื่อมอบทุนการศึกษาเรียนฟรี มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ให้กับผู้ชนะ และโรงเรียนมัธยมนั้นๆ ก็จะได้รับทุนการสนับสนุนเช่นกัน
อย่ารอช้า สมัครมาพร้อมส่งหลักฐานแสดงตัวตนกันได้ที่ trschoolevent@gmail.com

: ระยะเวลากิจกรรม :
รับสมัคร : 12 – 22 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
ประกาศผล : 25 กันยายน 2560 เวลา 12.00 น. ที่แฟนเพจ Playpark Tales Runner     
แข่งขันรอบคัดเลือกสนามนิทาน
 *** จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง ***
: ขั้นตอนการสมัคร :
1. ผู้สมัครตัวแทนโรงเรียนประเภททีมต้องรวมตัวกันมาลงทะเบียน โรงเรียนละ 8 คน เท่านั้น (ทีมละ 4 คน )
2. ผู้สมัครแต่ละทีมต้องส่งเอกสารหลักฐานกำลังการศึกษาในโรงเรียนนั้นแนบมาด้วย โดยมี
2.1 สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ้นต์กำกับและใส่ชื่อตัวละคร ที่ใช้แข่งขัน (ทั้งทีม)
2.2 สำเนาบัตรนักเรียน พร้อมเซ้นต์กำกับและใส่ชื่อตัวละคร ที่ใช้แข่งขัน (ทั้งทีม)
3. ส่งมาที่ Email : trschoolevent@gmail.com
4. ทีมงานจะทำการตรวจสอบเงื่อนไขเพื่อประกาศผล และในกรณีที่มีเข้าร่วมไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทีมงานขอยกเลิกกิจกรรมการแข่งขัน โดยจะประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
5. หัวหน้าทีมฟอร์มตัวแล้วลงทะเบียน วันนี้ – 22 กันยายน 2017
รายชื่อโรงเรียน มัธยมที่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าแข่งประเภททีม จำนวน 10 โรงเรียน
1. เชียงรายวิทยาคม
2 โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย
3 จ่านกร้อง
4 โยธินนุกูล
5 สุรวิทยาคาร
6 หินกองวิทยาคม
7 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
8 ระยองวิทยาคมปากน้ำ
9 วรนารีเฉลิม
10 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
รายชื่อโรงเรียนมัธยมที่ได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนเข้าแข่งประเภททีมสำรอง จำนวน 5 โรงเรียน
11 ระยองวิทยาคม
12 สารสาสน์วิเทศรังสิต
13 เทศบาล 6 นครเชียงราย
14 อุดรพิทยานุกูล
15 โรงเรียนวัดทรงธรรม

: รูปแบบการแข่งขัน :

• การแข่งขันประเภททีม แบ่งกลุ่มเป็นโรงเรียนละ 2 ทีม (ทีมละ 4 คน สำรองได้ทีมละ 1 คน)
• ทีมงานจะจับฉลากแบ่งสายการแข่งโดยคละโรงเรียน ในการแบ่งกลุ่มพบกัน
• แข่งขันแบบทีม 4:4 แพ้คัดออก จำนวนทั้งสิ้น 20 ทีม
• วิ่งแข่งแบบทีม 8 คน เปิดไอเทม 1, เปิดเหยียบ (ยกเว้นข้อบังคับของสนามกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น)
• สนามที่ 1 การแข่งขันจะตัดสินจากผู้ที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรก ถือว่าทีมนั้นชนะ
• สนามที่ 2 (ชิงชนะเลิศ) การแข่งขันจะตัดสินจากทีมที่เหลือสมาชิกรอดชีวิตมากที่สุด กรณีที่รอดชีวิตทั้งหมด ตัดสินจากผู้ที่เป็นอันดับ 1

: สนามที่ใช้ในการแข่งขัน :

สนามรอบคัดเลือก
• สนามนิทานพินอคคิโอ
รอบชิงชนะเลิศ
• สนามบอสสามเกลอ (N)

: เงื่อนไขการคัดเลือกและการเข้าร่วมแข่งขัน :

เงื่อนไขการคัดเลือก
1. ไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ มาจากการลงทะเบียนโรงเรียนที่มียอดวิ่งรวมสูงสุด 10 อันดับ ที่ทีมงานได้ตรวจสอบว่ามีตัวตนอยู่จริง และทำครบเงื่อนไข
2. ผู้ที่ลงทะเบียนกิจกรรมต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมต้น-มัธยมปลายเท่านั้น
3. การรับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งเพื่อได้รับคัดเลือกการเข้าแข่งขันในโรงเรียนนั้นๆ ต้องมีนักเรียนในโรงเรียนนั้นๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 คน
4. การใช้โปรแกรมช่วยเล่น เพื่อปั้มรอบและการลงทะเบียนเท็จ หากตรวจสอบว่าทำผิดกฏ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันทันที
5. หากตรวจสอบว่าทำผิดกฏ ขอตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่งขันทันที และหากว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการเก็บรอบทีมงานขอทำการแบนตัวละครทันที
6. ทีมงานจะโทรตรวจสอบข้อมูลและขอแจ้งสิทธิ์ ในการเข้าแข่ง
7.ศิษย์เก่าไม่สามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันได้

การเข้าร่วมแข่งขัน
1. ใช้ไอดีเกม Tales Runner ในการแข่ง”Running to school League เท่านั้น
2. 1 ไอดีสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมทีมแข่งได้ทีมเดียวเท่านั้น
3. สิทธิ์การเข้าแข่ง โรงเรียนละ 2 ทีม ทีมละ 4 คน (สำรองได้ทีมละ 1 คน) โดยยึดถือเวลาทีมที่ทำการลงทะเบียนสมัครวิ่งเก็บรอบและติด 1 ใน 10 โรงเรียนที่มียอดการวิ่งรวมสูงสุดเท่านั้นเป็นหลัก
4. จะต้องมีหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนในการติดต่อกับสมาชิกในทีม และทีมงาน
5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้
6. ในกรณีที่หัวหน้าทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันทันที
7. ในกรณีที่ลูกทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
8. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
9. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
10. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่ง Running to school League ตามรอบเวลาที่กำหนด หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน และแบนผู้เข้าแข่งขันจากรายการแข่งขันอื่นๆของเกม Tales Runner เป็นเวลา 365 วัน

: ของรางวัลการแข่งขัน Running to school League :

• รางวัลทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 50,000 บาท พร้อมไอเทม
• โรงเรียนที่ชนะจะได้รับเงินสนับสนุน มูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

• ไอเทมของรางวัลทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

การแข่งขันรอบออฟไลน์ สำหรับโรงเรียนที่ได้อันดับที่ 1 จากการแข่งขัน Running to school League
การแข่งขันท้าชนแชมป์ประจำโรงเรียน โดยจะให้โรงเรียนที่เราไปจัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน ลงทะเบียนหน้างานเพื่อท้าชนแชมป์ แจกเงินทุนการศึกษาและไอเทม มากมาย

สนามรอบการแข่งขันที่โรงเรียน
• สนามนิทานพินอคคิโอ
รอบชิงชนะเลิศที่โรงเรียน
• สนามบอสสามเกลอ (N)

: การเข้าร่วมแข่งขัน :

1. ใช้ไอดีเกม Tales Runner ในการแข่งท้าชนแชมป์เท่านั้น
2. 1 ไอดีสามารถมีสิทธิ์เข้าร่วมทีมแข่งได้ทีมเดียวเท่านั้น
3. รวมทีมเข้ามาลงทะเบียนการเข้าแข่งท้าชนแชมป์ จำนวน16 ทีม ทีมละ 4 คน (สำรองได้ทีมละ 1 คน) ลงทะเบียนที่หน้างาน
4. จะต้องมีหัวหน้าทีมเป็นตัวแทนในการติดต่อกับสมาชิกในทีม และทีมงาน
5. เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้น จะไม่สามารถย้ายทีมได้
6. ในกรณีที่หัวหน้าทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ทีมดังกล่าวในการแข่งขันทันที
7. ในกรณีที่ลูกทีมถูกระงับไอดี ทางทีมงานขอทำการตัดสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขันท่านนั้น โดยไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายชื่อผู้เข้าแข่งขันใหม่
8. ผู้เข้าแข่งขันมีหน้าที่อ่านและศึกษากฏกติกาการแข่งขันโดยละเอียด และหากกระทำผิดกฏกติกาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เข้าแข่งขันยอมรับการตัดสิทธิ์ในการแข่งขันโดยไม่มีเงื่อนไข
9. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้กับผู้ที่แจ้งรายละเอียดถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
10. ผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ลงสมัครต้องมีความพร้อมเข้าแข่ง ท้าชนแชมป์ ตามรอบเวลาที่กำหนด หากทีมใดไม่สามารถเข้าร่วมแข่งขัน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ระงับไอดีของสมาชิกทีมทั้งหมดเป็นเวลา 30 วัน และแบนผู้เข้าแข่งขันจากรายการแข่งขันอื่นๆของเกม Tales Runner เป็นเวลา 365 วัน

: ของรางวัลท้าชนแชมป์ :

รางวัลทีมชนะเลิศ จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท• ไอเทมให้สมาชิกในทีมคนละ 1 ชุด
กล่องสมบัติเฮนรี่ที่ 3 จำนวน 5 ชิ้น และ กล่องเพชร จำนวน 1 ชิ้น

รางวัลทีมชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 3,000 บาท• ไอเทมให้สมาชิกในทีมคนละ 1 ชุด 
กล่องสมบัติเฮนรี่ที่ 3 จำนวน 3 ชิ้น และ กล่องสีทอง จำนวน 1 ชิ้น

รางวัลทีมชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับทุนการศึกษา มูลค่า 2,000 บาท

• ไอเทมให้สมาชิกในทีมคนละ 1 ชุด
กล่องสมบัติเฮนรี่ที่ 3 จำนวน 1 ชิ้น และ กล่องสีเงิน จำนวน 1 ชิ้น

ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทุกทีมจะได้รับไอเทม ในการเข้าร่วม
• ตั๋วลุ้นประจำเดือน จำนวน 30 ชิ้น


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 15 กันยายน 2560
แก้ไขล่าสุดวันที่ 22 กันยายน 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะ