เติมเงินสะสมครบ 349 หรือ 888 บาท ผ่านบัตร @Cash รับไอเทม ฟรี!

160

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2559  เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการรับ Item Code: วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการใช้ Item Code: วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 30 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด

สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบทุก 349 บาท ผ่านบัตร @Cash ในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับสิทธิ์สุ่มรับไอเทมของรางวัล ฟรี!

   
ช่องทางการเติมเงิน
บัตร @CASH สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ของรางวัล
เมื่อเติมเงินเข้าเกม Tales Runner สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบทุก 349 บาท ผ่านบัตร @Cash ในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับสิทธิ์สุ่มรับไอเทมของรางวัล 1 รายการ จากรายการทั้งหมด

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น
1. จะต้องเติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบทุกๆ 349 บาท ผ่านบัตร @Cash เท่านั้น (ทั้งแบบสลิป และบัตรแข็ง สามารถร่วมโปรโมชั่นได้)

2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

3. ต้องเติมเงินภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2559  เวลา 23.59 น. เท่านั้น

4. เป็นการเติมเงินสะสม ไม่จำเป็นต้องเติมให้ครบตามกำหนดในครั้งเดียว หากเติมให้มียอดสะสมถึงตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น ก็จะมีสิทธิ์สุ่มรับไอเทมได้

5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

6. Item Code จะผูกมัดกับ ID ที่เติมเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ ID อื่นได้

7. หลังจากที่ทำการเติมเงินครบตามกำหนดแล้ว จะสามารถขอรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 12.00 น.

8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2559  เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการรับ Item Code: วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 15 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.
ระยะเวลาการใช้ Item Code: วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น. – 30 กรกฏาคม 2559 เวลา 23.59 น.

รายละเอียด

สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบ 888 บาท ผ่านบัตร @Cash ในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับไอเทมของรางวัล ฟรี!

   
สำหรับผู้ที่เติมเงินสะสมครบ 888 บาท ผ่านบัตร @Cash ในช่วงเวลาโปรโมชั่น
นอกจากจะขอรับ Item Code จากโปรโมชั่น “King Henry Treasure Promotion” (888 บาท) แล้ว จะยังสามารถขอรับ Item Code จากโปรโมชั่น “June Lucky Draw Promotion” (349 บาท) ได้อีกด้วย
ช่องทางการเติมเงิน
บัตร @CASH สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

ของรางวัล
เมื่อเติมเงินเข้าเกม Tales Runner สำหรับผู้ที่เติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบ 888 บาท ผ่านบัตร @Cash ครั้งแรก ในช่วงเวลาโปรโมชั่น รับไอเทมของรางวัล ฟรี!

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโปรโมชั่น
1. จะต้องเติมเงินเข้าเกม Tales Runner สะสมครบ 888 บาท ครั้งแรก ผ่านบัตร @Cash เท่านั้น (ทั้งแบบสลิป และบัตรแข็ง สามารถร่วมโปรโมชั่นได้)

2. 1 ไอดีสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

3. ต้องเติมเงินภายในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 00.01 น. – 30 มิถุนายน 2559  เวลา 23.59 น. เท่านั้น

4. เป็นการเติมเงินสะสม ไม่จำเป็นต้องเติมให้ครบตามกำหนดในครั้งเดียว หากเติมให้มียอดสะสมถึงตามที่กำหนดในช่วงเวลาโปรโมชั่น ก็จะมีสิทธิ์สุ่มรับไอเทมได้

5. ทุกครั้งที่มีการซื้อและเติมกรุณาเก็บ Pin Code ที่ท่านได้รับไว้ทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณีเกิดปัญหาจนกว่าจะได้รับของรางวัล

6. Item Code จะผูกมัดกับ ID ที่เติมเงินเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้กับ ID อื่นได้

7. หลังจากที่ทำการเติมเงินครบตามกำหนดแล้ว จะสามารถขอรับ Item Code ได้ในวันถัดไป เวลา 12.00 น.

8. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ทีมงาน Tales Runner
แก้ไขล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า