แจ้งปรับเปลี่ยนวัน-เวลา และเลื่อนวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นวันที่ 20 ก.ค. 2559

152
ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

   ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า จะทำการปรับเปลี่ยนวัน-เวลา ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จากทุกวันอังคาร เป็นวันอังคารทุก 2 สัปดาห์ เวลา 09.00 – 13.00 น. และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ (วันอาสาฬหบูชา) จึงขอเลื่อนเป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. แทนค่ะ

   ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.08 น.

ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า