ประกาศ : ปรับเปลี่ยนผลผู้ชนะการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว

97

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      ทางทีมงาน Tales Runner ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนผลผู้ชนะการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอถอนสิทธิ์ผู้เข้าแข่งขัน OOHSK จากรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว เนื่องจากมีการตรวจสอบข้อมูลพบว่ามีการทำผิดกติกาการแข่งขันที่ทีมงานกำหนดไว้

ดังนั้นทีมงานจึงขอประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขัน TRTC2016 แบบเดี่ยว ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ : DearKuMiKunG

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : บีมเก่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : Xbyjamesthan

โดยทีมงานจะทำการติดต่อเพื่อมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะทั้ง 3 ท่านอีกครั้งค่ะ

 

     ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 18.58 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า