วิธีการตรวจสอบไอดีที่โอนย้ายแล้ว

589
วิธีการตรวจสอบไอดีที่โอนย้ายแล้ว
1. เข้าเว็บไซต์ http://talesrunner.totbb.com/ และทำการ Login (เหมือนเข้าเล่นเกม)
2. ทำการ Login ID Play Park ที่ทำการโอนย้าย
* หากยังไม่มี ID Playpark สามารถสมัครได้ ที่นี่
3. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดของไอดีที่ทำการโอนย้าย
ทีมงาน Tales Runner
ประกาศวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.00 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า