[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

5990

[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

ด็อกเตอร์ไส้เดือน

ด็อกเตอร์ไส้เดือน สามารถหาได้จากการทำภารกิจ “ด็อกเตอร์ไส้เดือน” กับ NPC กัปตันมาดรอส (กัปตันเรือโจ) โดยจะทำได้วันละ 1ครั้ง
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

ไอเท็มที่สามารถตกได้เมื่อใช้เหยื่อ ด็อกเตอร์ไส้เดือน
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

การตกปลาแบบใหม่

เมื่อใช้เหยื่อ ด็อกเตอร์ไส้เดือน ในการตกปลา เมื่อปลากินเหยื่อกะเกิดมินิเกมให้กดเพื่อตกปลา
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

หน้าต่างมินิเกมจะแบ่งเป็น 3จุด คือ แถบสี ไอคอน และตัวเลือก
โดยจะต้องกดปุ่ม หรือคลิกเมาส์ที่ตัวเลือก ให้ถูกไอคอน และตรงกับแถบสี
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

สำเร็จ!!!
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

ได้เต่ามา 1ตัว ^_^
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่

ถ้ากดผิด หรือกดไม่ทัน ได้รับขยะแน่นอน T^T
[TR] ด็อกเตอร์ไส้เดือน กับการตกปลาแบบใหม่