ประกาศ : เลื่อนวันรับของรางวัลจากกิจกรรม และโปรโมชั่น

86

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

      ทางทีมงาน Tales Runner ขอเรียนให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า จะทำการเลื่อนวันรับของรางวัลจากกิจกรรมและโปรโมชั่น
จากวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

รายชื่อกิจกรรมและโปรโมชั่น

1. Weekly Spending Promotion สัปดาห์ที่ 4 >> รายละเอียดโปรโมชั่น <<

2. Weekly Spending Promotion สำหรับผู้ที่ใช้ Cash ครบ 4 สัปดาห์ (ตามเงื่อนไขโปรโมชั่น) >> รายละเอียดโปรโมชั่น <<

3. Quaduple Spending Promotion >> รายละเอียดโปรโมชั่น <<

4. กิจกรรมสะสมทรงผมชาร์ล >> รายละเอียดกิจกรรรม << จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น.

      ทีมงาน Tales Runner ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้ และขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป
ทีมงาน Tales Runner
อัปเดตล่าสุดวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 17.11 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า