ขั้นตอนการโอนย้ายไอดี TOT เป็น Play ID

1401

ขั้นตอนการโอนย้ายไอดี TOT เป็น Play ID1. เข้าเว็บไซต์ http://talesrunner.totbb.com/ และทำการ Login (เหมือนเข้าเล่นเกม)

2. ทำการ Login ID Play Park ที่ต้องการจะใช้งาน
* หากยังไม่มี ID Playpark สามารถสมัครได้ ที่นี่
3. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
*หากดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการย้ายได้ ไม่สามารถทำการย้อนกลับแก้ไขได้ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนการกดยืนยันครั้งสุดท้าย
– กรณีกดยืนยันข้อมูลจะถูกบันทึก และแจ้งว่าเริ่มใช้งาน ID ได้ตั้งแต่ 6 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

– กรณีกดยกเลิก หน้าต่างจะปิด และจะต้องไปเริ่มย้ายไอดีใหม่ตั้งแต่ต้น

ทีมงาน Tales Runner
ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข รายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า