Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

1917

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ทีมงาน Tales Runner สวัสดีค่ะ

……..ทางทีมงานขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

1. แพ็คเกจงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่
ระยะเวลาการขาย 5 สิงหาคม 2563 – 25 สิงหาคม 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์
– แพ็คเกจงานแต่งกษัตริย์เฮนรี่ครบเซ็ท ราคา 19,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
– แพ็คเกจชุดแต่งงานกษัตริย์เฮนรี่ ราคา 11,900 Cash
Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563
– แพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า ราคา 11,900 CashPatch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดของแพ็คเกจชุดแต่งงานกษัติย์เฮนรี่ ได้ที่นี่ Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดของแพ็คเกจชุดแต่งงานซาบีน่า ได้ที่นี่ Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

 

ทีมงาน Tales Runner ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป


ทีมงาน Tales Runner
วันที่ 5 สิงหาคม 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไข โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามข่าวสาร หรือชิดแชท กับเพื่อนๆ และทีมงานได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ค่ะPatch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 Patch Update ประจำสัปดาห์ วันที่ 5 สิงหาคม 2563