[TR] ชุดนักเรียนไทย 2561

3353

[TR] ชุดนักเรียนไทย 2561  [TR] ชุดนักเรียนไทย 2561

วิธีการได้รับ : ซื้อจาก Cash Shop ในช่วงระยะเวลาจำหน่าย
* ระยะเวลา วันที่ 15 พ.ค – 26 มิ.ย. 2561

ค่าโบนัสเซ็ทจะแสดงผลในโหมด Avatar
โบนัส EXP +100%
ความเร็ว +1
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +1000
สิทธิประโยชน์ประจำเดือน (โบนัส EXP +200%)


สเตตัสของแต่ละส่วน

[TR] ชุดนักเรียนไทย 2561

ทรงผมนักเรียนหญิง / ชาย

TR +20%
EXP +20%
ความเร็ว +1
การต้านการถูกเหยียบ +55%
เพิ่มเวลาในการใช้ยาวิ่งไวไม่รู้ตัว +10%

โชค 40%
เพิ่มค่าความโกรธ 10%
ระยะเวลาโกรธ 10%


[TR] ชุดนักเรียนไทย 2561

ชุดนักเรียนหญิง / ชาย

TR +20%
EXP +40%
แรง +3
ควบคุม +3
เปอร์เซนต์ในการแปลงร่างเป็นกิ้งก่า +40%

เพิ่มค่าความโกรธ 10%
ระยะเวลาโกรธ +10%

เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +20%

[TR] ชุดนักเรียนไทย 2561

รองเท้านักเรียนหญิง / ชาย

TR +10%
EXP +20%
ความเร็ว +3
อัตราเร่ง +2

เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ระยะเวลาโกรธ +10%


สิทธิพิเศษประจำเดือน 
เมื่อสวมใส่ครบเซ็ต exp +200%