[TR] สัตว์เลี้ยงสุนัขชิบะ ฮาจิ S

2972

สัตว์เลี้ยงสุนัขชิบะ ฮาจิ S

[TR] สัตว์เลี้ยงสุนัขชิบะ ฮาจิ S

วิธีการได้รับ : ตู้สุ่มจับรายเดือน (Update 12/06/61)

[TR] สัตว์เลี้ยงสุนัขชิบะ ฮาจิ S

โชค +100%
โบนัส EXP +300%
ความเร็ว +1
อัตราเร่ง +2
แรง +2
เพิ่มค่าความโกรธ +35%
ระยะเวลาโกรธ +35%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +35%
อัตราการหลบหลีก เมื่อโกรธ +20%
อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +500