[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3

3748

[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
วิธีการได้รับ
 : สุ่มจากกล่องส่วนพิเศษ รุ่น 3

สเตตัสแต่ละชิ้นมีดังนี้

[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
กั๊ม (สำหรับลีน่า)

โชค +20%
แรง +1
ป้องกันการกระแทก +3%

[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
ลิลลี่ (สำหรับลีน่า)

โชค +30%
แรง +1
ป้องกันการกระแทก +5%
[ค่าความสามารถซีซั่น]
EXP +50%
พลังโจมตี +20
[ค่าความสามารถหลังจบซีซั่น]
EXP + 10%
พลังโจมตี +5


[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
ปีจุ๊ก (สำหรับกาย)

โชค +20%
แรง +1
เพิ่มค่าความโกรธ +3%

[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
เดวิลโฮน (สำหรับกาย)

โชค +30%
แรง +1
เพิ่มค่าความโกรธ +5%
[ค่าความสามารถซีซั่น]
EXP +50%
พลังโจมตี +20
[ค่าความสามารถหลังจบซีซั่น]
EXP + 10%
พลังโจมตี +5


[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3
ยามี่ (สำหรับฮารุ)

โชค +20%
แรง +1
ระยะเวลาโกรธ +3%

[TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3  [TR] ไอเทมส่วนพิเศษครั้งที่ 3

อีวิลสไลม์ (สำหรับฮารุ)

โชค +30%
แรง +1
ระยะเวลาโกรธ +5%
[ค่าความสามารถซีซั่น]
EXP +50%
พลังโจมตี +20
[ค่าความสามารถหลังจบซีซั่น]
EXP + 10%
พลังโจมตี +5