[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้

5147

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้

วิธีการได้รับ : มีโอกาสสุ่มได้จากได้รับจากกล่องภูติดอกไม้,กล่องภูติดอกไม้ระดับสูง

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สร้อยข้อมือดอกไม้สีแดง

โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +20%

ลดระยะเวลาหมดแรง +20%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +50%

อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สร้อยข้อมือดอกไม้สีฟ้า

โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
ลดระยะเวลาหมดแรง +30%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +10%
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +5%

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สร้อยข้อมือดอกไม้สีชมพู

โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
ลดระยะเวลาหมดแรง +10%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +30%
พลังโจมตี +8

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
บูสเตอร์กุหลาบแดง

โบนัส EXP +30%
โบนัส TR +20%
ความเร็วในการ Dash +3%
อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +500

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
บูสเตอร์กุหลาบฟ้า

โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
ความเร็วในการ Dash +2%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +10%
ลดระยะเวลาในการลุกขึ้นจากการปะทะกับสิ่งกีดขวาง +5%

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
บูสเตอร์กุหลาบชมพู

โบนัส EXP +15%
โบนัส TR +15%
ความเร็วในการ Dash +1%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +20%
พลังโจมตี +8

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สัญลักษณ์ดอกไม้สีแดง

โชค +30%
แรง +1
โบนัส TR +60%

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สัญลักษณ์ดอกไม้สีฟ้า

โชค +20%
โบนัส TR +40%
โบนัส EXP +10%

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สัญลักษณ์ดอกไม้สีชมพู

โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +10%
โบนัส EXP +20%วิธีการได้รับ
: มีโอกาสสุ่มได้จากได้รับจากกล่องภูติดอกไม้ปริศนา

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
ภูติดอกไม้ (แสดงผลในโหมด Avatar)

โชค +50%
อัตราเร่ง +1
โบนัส EXP +60%
โบนัส TR +20%

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สร้อยข้อมือดอกไม้น่ารัก

โชค +60%
โบนัส EXP +50%
โบนัส TR +20%
ลดระยะเวลาหมดแรง +40%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +40%
อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
บูสเตอร์ดอกไม้น่ารัก

ความเร็ว +1
โบนัส EXP +40%
โบนัส TR +30%
ความเร็วในการ Dash +4%
อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
แหวนจิตวิญญาณดอกไม้

ความเร็ว +1
โบนัส EXP +55%
โบนัส TR +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ระยะเวลาโกรธ +15%
อัตราการได้รับ EXP สูงสุดต่อสนาม +1000

[TR] ไอเท็มภูติดอกไม้
สร้อยคอจิตวิญญาณดอกไม้

โชค +20%
แรง +1
ควบคุม +1
โบนัส EXP +20%
โบนัส TR +20%
แรงดูดแม่เหล็ก +3