[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

2569

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด
วิธีการได้รับ : สุ่มได้จากเครื่องหมุนไข่ทานตะวัน

เมื่อใส่ ผมทานตะวัน กับ ทานตะวันเดือนแปด

อัตราเร่ง +1
แรง +1
โบนัส TR +120%
โบนัส EXP +30%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +2000

เมื่อใส่ ดอกทานตะวัน กับ ปีกทานตะวัน

ควบคุม +1
โบนัส TR +50%
โบนัส EXP +10%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +500

เมื่อใส่ สร้อยข้อมือทานตะวัน กับ บูสเตอร์ทานตะวัน

โบนัส TR +25%
โบนัส EXP +5%
เพิ่ม EXP ที่ได้รับสูงสุด +500

สเตตัสแต่ละส่วนมีดังนี้

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

ผมทานตะวัน

โชค +50%
โบนัส TR +10%
โบนัส EXP +50%
การต้านการถูกเหยียบ +80%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
ว่ายน้ำเร็วขึ้น +200
เพิ่มเวลาต่อเนื่องของแท่นเหยียบ Dash +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +200%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

ทานตะวันเดือนแปด

โชค +50%
ความเร็ว +1
แรง +2
โบนัส TR +50%
โบนัส EXP +200%
ระยะเวลาโกรธ +25%
เพิ่มค่าความโกรธ +25%
เพิ่มความเสียหายในการทำลายบอสทั้งหมด +30%
เปลี่ยนพื้นที่เป็นช่วงระเบิดแปลงร่าง เมื่อโกรธ
โบนัส EXP ประจำเดือน +150%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

ปีกทานตะวัน

อัตราเร่ง +1
โบนัส TR +10%
โบนัส EXP +50%
การต้านไฟฟ้าช็อต +20%
ระยะเวลาโกรธ +15%
เพิ่มค่าความโกรธ +15%
ป้องกันการกระแทก +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

ดอกทานตะวัน

ควบคุม +1
โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +25%
ระยะเวลาโกรธ +10%
เพิ่มค่าความโกรธ +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

สร้อยข้อมือทานตะวัน

โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +25%
ลดระยะเวลาหมดแรง +15%
ลดระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นโกรธ +15%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด

บูสเตอร์ทานตะวัน

โบนัส TR +5%
โบนัส EXP +25%
ความเร็วในการ Dash +1%
เพิ่มพลังในการพุ่งตัวไปข้างหน้า +10%
โบนัส EXP ประจำเดือน +100%

[TR] ไอเท็มเซ็ททานตะวันเดือนแปด
สร้อยคอทานตะวัน

แรง +1
โบนัส TR +20%
โบนัส EXP +5%