หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
" ผู้เล่นปัจจุบัน " ผู้เล่นที่มีการเข้าเกมในช่วง 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562 จะเป็นผู้เล่นปัจจุบัน
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
กล่องราชามังกร 1 ชิ้น
DAY 2
กล่องคอมแบทระดับสูง 1 ชิ้น
DAY 3
ยาวิเศษ 1 ชิ้น
DAY 4
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ 1 ชิ้น
DAY 5
กล่องภูติดอกไม้ระดับสูง 1 ชิ้น
DAY 6
เพิ่ม EXP +400% 10 ชิ้น
DAY 7
กล่องจูเลียส 1 ชิ้น
DAY 8
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ 1 ชิ้น
DAY 9
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 / 1 ชิ้น
DAY 10
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 5 ชิ้น
DAY 11
กล่องมังกรเคออส 1 ชิ้น
DAY 12
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 13
น้ำยา EXP 300% 3 ชิ้น
DAY 14
ฆ้อนมหัศจรรย์ 23% (7 วัน) 1 อัน
DAY 15
กล่องราชามังกร 1 ชิ้น
DAY 16
กล่องดาวหางระดับสูง 1 ชิ้น
DAY 17
ยาวิเศษ 1 ชิ้น
DAY 18
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ 1 ชิ้น
DAY 19
กล่องภูติดอกไม้ระดับสูง 1 ชิ้น
DAY 20
เพิ่ม EXP +400% 10 ชิ้น
DAY 21
น้ำตานกฟีนิกซ์ 1 ชิ้น
DAY 22
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ 1 ชิ้น
DAY 23
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 / 1 ชิ้น
DAY 24
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10 ชิ้น
DAY 25
กล่องมังกรเคออส 1 ชิ้น
DAY 26
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 27
น้ำยา EXP 300% 3 ชิ้น
DAY 28
กล่องบลูมิ่งโรส 3 ชิ้น
" ผู้เล่นเก่า " ผู้เล่นที่ไม่มีประวัติการเข้าเกมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ม.ค. 2562 จะเป็นผู้เล่นเก่า
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ 1 ชิ้น
DAY 2
กล่องพ่อมดพิเศษ 1 ชิ้น
DAY 3
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ 3 ชิ้น
DAY 4
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 5
กล่องคอมแบทระดับสูง 1 ชิ้น
DAY 6
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10 ชิ้น
DAY 7
ตั๋วเทลส์พรีเมี่ยม 30 วัน
DAY 8
กล่องราชามังกร 1 ชิ้น
DAY 9
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 / 1 ชิ้น
DAY 10
ตั๋วเปลี่ยนเครื่องประดับครั้งที่ 1 / 3 ชิ้น
DAY 11
ซองอั่งเปาปีใหม่ TR 1 ชิ้น
DAY 12
ยาวิเศษ 1 อัน
DAY 13
ตั๋วเปลี่ยนผมครั้งที่ 1 / 3 ชิ้น
DAY 14
ฆ้อนมหัศจรรย์ (30วัน) 1 อัน
DAY 15
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ 3 ชิ้น
DAY 16
กล่องพ่อมดพิเศษ 3 ชิ้น
DAY 17
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ 3 ชิ้น
DAY 18
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 19
กล่องคอมแบทระดับสูง 3 ชิ้น
DAY 20
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 30 ชิ้น
DAY 21
กล่องเพชร 5 ชิ้น
DAY 22
กล่องราชามังกร 3 ชิ้น
DAY 23
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 / 3 ชิ้น
DAY 24
ตั๋วเปลี่ยนผ้าพันคอครั้งที่ 1 / 3 ชิ้น
DAY 25
ซองอั่งเปาปีใหม่ TR 1 ชิ้น
DAY 26
ยาวิเศษ 3 อัน
DAY 27
กล่องบลูมิ่งโรส 3 ชิ้น
DAY 28
เซ็ทเลิฟลี่เดย์ S 1 ชิ้น
" ผู้เล่นใหม่ " ผู้เล่นที่สมัครไอดีใหม่และสร้างตัวละครในเกม วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะเป็นผู้เล่นใหม่
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
เซ็ทชุดเกราะโบราณระยะเวลา 7 วัน
DAY 2
น้ำยา EXP 300% 3 ชิ้น
DAY 3
ซุปเปอร์หัวหน้าห้อง New 7 วัน
DAY 4
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10ชิ้น
DAY 5
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ 3 ชิ้น
DAY 6
กล่อง TR 120000 1 กล่อง
DAY 7
ผมเมด S
DAY 8
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 9
EXP เพิ่ม 400% 20 ชิ้น
DAY 10
ยาวิเศษ 1 ชิ้น
DAY 11
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10 ชิ้น
DAY 12
กล่องดาวหางระดับสูง 3 ชิ้น
DAY 13
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 / 3 ชิ้น
DAY 14
ชุดเมด S
DAY 15
กล่องสีทอง 3 กล่อง
DAY 16
น้ำยา EXP 300% 3 ชิ้น
DAY 17
ยาวิเศษ 1 ชิ้น
DAY 18
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10 ชิ้น
DAY 19
กล่องเทพแห่งกาลเวลา 3 ชิ้น
DAY 20
หนังสือแห่งความโลภ 1 ชิ้น
DAY 21
รองเท้าเมด S
DAY 22
กล่องเพชร 5 กล่อง
DAY 23
EXP เพิ่ม 400% 20 ชิ้น
DAY 24
กล่องจักรพรรดิ 3 ชิ้น
DAY 25
ตั๋วลุ้นประจำเดือน 10 ชิ้น
DAY 26
เพนกวินไขลานโนเบลส 15 วัน
DAY 27
ฆ้อนมหัศจรรย์(30วัน) 1 ชิ้น
DAY 28
ถุงมือเมด S