หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00 น.
" ผู้เล่นปัจจุบัน " ผู้เล่นที่มีการเข้าเกมในช่วง 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะเป็นผู้เล่นปัจจุบัน
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
กล่องจักรพรรดิ (1 ชิ้น)
DAY 2
กล่องพ่อมดพิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 3
ยาวิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 4
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 5
กล่องดาวหางระดับสูง (1 ชิ้น)
DAY 6
เพิ่ม EXP +400% (10 ชิ้น)
DAY 7
กล่องจูเลียส (1 ชิ้น)
DAY 8
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ (1 ชิ้น)
DAY 9
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 (1 ชิ้น)
DAY 10
ตั๋วลุ้นประจำเดือน (5 ชิ้น)
DAY 11
กล่องสมบัติปริศนาระดับพิเศษ II (1 ชิ้น)
DAY 12
กล่องสมบัติเทพปีศาจ (1 ชิ้น)
DAY 13
น้ำยา EXP 300% (3 ชิ้น)
DAY 14
ฆ้อนมหัศจรรย์ 23% (7 วัน) 1 อัน
DAY 15
กล่องจักรพรรดิ (1 ชิ้น)
DAY 16
กล่องพ่อมดพิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 17
ยาวิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 18
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 19
กล่องดาวหางระดับสูง (1 ชิ้น)
DAY 20
เพิ่ม EXP +400% (10 ชิ้น)
DAY 21
น้ำตานกฟีนิกซ์ 1 ชิ้น (1 ชิ้น)
DAY 22
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ (1 ชิ้น)
DAY 23
กล่องส่วนพิเศษ รุ่น 4 (1 ชิ้น)
DAY 24
ตั๋วลุ้นประจำเดือน (5 ชิ้น)
DAY 25
กล่องสมบัติปริศนาระดับพิเศษ II (1 ชิ้น)
DAY 26
กล่องสมบัติเทพปีศาจ (1 ชิ้น)
DAY 27
น้ำยา EXP 300% (3 ชิ้น)
DAY 28
แฟนตาซี เมดิเคิล คิวบ์ (3 ชิ้น)
" ผู้เล่นเก่า " ผู้เล่นที่ไม่มีประวัติการเข้าเกมตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 28 ก.พ. 2562 จะเป็นผู้เล่นเก่า
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
กล่องภูติดอกไม้ระดับสูง (1 ชิ้น)
DAY 2
กล่องสมบัติโกล้เด้น เคออส (1 ชิ้น)
DAY 3
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ (3 ชิ้น)
DAY 4
กล่องบลูมิ่งโรส (1 ชิ้น)
DAY 5
กล่องนกฟินิกซ์แห่ง นิรันดร์ระดับสูง (1 ชิ้น)
DAY 6
ตั๋วลุ้นประจำเดือน (10 ชิ้น)
DAY 7
ตั๋วเทลส์พรีเมี่ยม 30 วัน
DAY 8
แฟนตาซี เมดิเคิล คิวบ์ (1 ชิ้น)
DAY 9
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ (1 ชิ้น)
DAY 10
ตั๋วเปลี่ยนเครื่องประดับครั้งที่ 1 (3 ชิ้น)
DAY 11
กล่อง TR 55000 (1 กล่อง)
DAY 12
ยาวิเศษ (1 อัน)
DAY 13
ตั๋วเปลี่ยนท่อนบน ครั้งที่ 1 3 ชิ้น
DAY 14
ฆ้อนมหัศจรรย์ (30วัน) 1 อัน
DAY 15
กล่องภูติดอกไม้ระดับสูง (3 ชิ้น)
DAY 16
กล่องสมบัติโกล้เด้น เคออส (3 ชิ้น)
DAY 17
กล่องอัญมณีรวมพิเศษ (3 ชิ้น)
DAY 18
กล่องบลูมิ่งโรส (3 ชิ้น)
DAY 19
กล่องนกฟินิกซ์แห่ง นิรันดร์ระดับสูง (3 ชิ้น)
DAY 20
ตั๋วลุ้นประจำเดือน (30 ชิ้น)
DAY 21
กล่องเพชร (5 ชิ้น)
DAY 22
แฟนตาซี เมดิเคิล คิวบ์ (3 ชิ้น)
DAY 23
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ (3 ชิ้น)
DAY 24
ตั๋วเปลี่ยนผ้าพันคอ ครั้งที่ 1 (3 ชิ้น)
DAY 25
กล่อง TR 120000 (1 กล่อง)
DAY 26
ยาวิเศษ (3 อัน)
DAY 27
ตั๋วเปลี่ยนผม ครั้งที่ 1 (3 ชิ้น)
DAY 28
เซ็ทฮงรินแสนสวย S
" ผู้เล่นใหม่ " ผู้เล่นที่สมัครไอดีใหม่และสร้างตัวละครในเกม วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2562 จะเป็นผู้เล่นใหม่
เมื่อเข้าเกม วันที่ 1 มี.ค. – 31 มี.ค. 2562 จะได้รางวัลตามตาราง ดังนี้
DAY 1
เซ็ทชุดเกราะโบราณระยะเวลา 7 วัน
DAY 2
น้ำยา EXP 300% (3 ชิ้น)
DAY 3
ซุปเปอร์หัวหน้าห้อง New 7 วัน
DAY 4
ตั๋วสุ่มประจำเดือน (10 ชิ้น)
DAY 5
กล่องโมชั่นของเล่นหยอดเหรียญ (3 ชิ้น)
DAY 6
กล่อง TR 120000 (1 กล่อง)
DAY 7
ผมสกายเวย์ S
DAY 8
กล่องสีเงิน (3 ชิ้น)
DAY 9
เพิ่ม EXP +400% (20 ชิ้น)
DAY 10
ยาวิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 11
ตั๋วสุ่มประจำเดือน (10 ชิ้น)
DAY 12
กล่องจูเลียส (1 ชิ้น)
DAY 13
ชาเลนเจอร์ คิวบ์ (3 ชิ้น)
DAY 14
ถุงมือสกายเวย์ S
DAY 15
กล่องสีทอง (3 กล่อง)
DAY 16
น้ำยา EXP 300% (3 ชิ้น)
DAY 17
ยาวิเศษ (1 ชิ้น)
DAY 18
ตั๋วสุ่มประจำเดือน (10 ชิ้น)
DAY 19
กล่องบลูมิ่งโรส (3 ชิ้น)
DAY 20
ฆ้อนมหัศจรรย์ (30วัน) 1 อัน
DAY 21
ชุดสกายเวย์ S
DAY 22
กล่องเพรช (5 ชิ้น)
DAY 23
เพิ่ม EXP +400% (20 ชิ้น)
DAY 24
กล่องจักรพรรดิ (3 ชิ้น)
DAY 25
ตั๋วสุ่มประจำเดือน (10 ชิ้น)
DAY 26
หมาป่าสายลม 15 วัน
DAY 27
แฟนตาซี เมดิเคิล คิวบ์ (3 ชิ้น)
DAY 28
รองเท้าสกายเวย์ S