กษัตริย์เฮนรี่ ราชาผู้ปกครองเมืองอันสวยงาม ปรารถนาให้ประชาชนของเขากลับมา มีความสุขอีกครั้ง จึงได้จัดการแข่งขันวิ่งประลองความเร็วภายในธีมของเทพนิยายขึ้น ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับหินวิเศษ ที่สามารถดลบันดาลให้คำอธิฐานเป็นจริงได้ทุกอย่าง โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันนี้ จะถูกเรียกว่า เทลส์รันเนอร์